POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMILIA BORCZ OKULISTYCZNA

PRAKTYKA LEKARSKA (zwana dalej „administratorem”) z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Zenitowej 5/6 (35-301 Rzeszów).

Z Administratorem można skontaktować się w siebie, za pomocą poczty elektronicznej pod

adresem gabinet@emiliaborczokulistyka.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 17 275 54 35 lub 728 621 179.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania ze strony internetowej https://emiliaborczokulistyka.pl/ (zwaną

dalej „Stroną WWW”), Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich wybranych

danych osobowych w celu umówienia wizyty w gabinecie okulistycznym prowadzonym

przez Administratora.

Podczas korzystania ze Strony WWW mogą być zapisywane i przechowywane pliki (tzw.

pliki cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do przeglądania

Strony WWW. Pliki cookies pozwalają na identyfikacje Użytkowników przy kolejnych

odwiedzinach Strony WWW, jednakże nie umożliwiają Administratorowi zidentyfikować

konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała – szczegóły

tego przetwarzania opisano w Polityce cookies poniżej.

Wszelkie gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami

określonymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”),

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest

niezbędne do umówienia wizyty.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

1. umówienie wizyty w gabinecie okulistycznym prowadzonym przez Administratora –

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

(zgoda osoby, której dane dotyczą).

2. ochrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony

interes Administratora).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu

przedawnienia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przekazywane do serwisu, za pomocą którego możliwe jest

umówienie wizyty, tj. https://www.znanylekarz.pl/. Szczegóły dotycząca przetwarzania

danych przez w/w zostały opisane tutaj.

PRAWO UŻYTKOWNIKA

Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, jak

również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a ponadto, prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z

Administratorem pod wskazany adres e-mail: gabinet@emiliaborczokulistyka.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania

decyzji w sposób zautomatyzowany.

MECHANIZM COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje

tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer,

tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system

teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a

następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

o prawidłowego działania Strony www

o dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,

o zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,

o marketingowych,

o statystycznych,

o analitycznych.

3. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej

konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i

przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte

po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki,

programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych

w ramach systemu operacyjnego.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w

wybranych przeglądarkach internetowych:

o Firefox

o Opera

o Internet Explorer

o Chrome,

o Safari

6. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki

internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies

może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do

podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie

świadczenia usługi.